Select Page
Bases específiques:
1) procés selectiu per cobrir amb caràcter interí una plaça d’informàtic/a (subgrup A2) de l’escala d’administració especial, subescala tècnica
2) promoció interna d’una plaça de tècnic superior en medi ambient (subgrup A1)
3) promoció interna d’una plaça de tècnic superior en administració general (subgrup A1)
Termini:
Fins al 18 de maig de 2017

Nota publicada, dimecres 19 d’abril de 2017