Select Page

Durant el mes d’abril el Consell Comarcal del Gironès ha dut a terme 4 accions de sensibilització en el sistema educatiu sobre la importància de l’actitud emprenedora més enllà del valor professional i laboral dins el “Pla d’acció de l’àrea urbana sud- oest del Gironès 2016-2020”

El motiu que ha impulsat al Consell a la realització d’aquests tallers rau en el fet de poder transmetre i promocionar aptituds, habilitats i competències emprenedores als alumnes del dels ensenyaments obligatoris i, molt especialment, a l’educació secundària.
L’emprenedoria, com a capacitat individual és rellevant per a impulsar qualsevol activitat o iniciativa, ja sigui professional, social, política, etc., i cal haver treballat aquestes capacitats per tal que serveixin a les persones al llarg de la seva vida, tant per impulsar iniciatives com per desenvolupar-les i mantenir-les de forma estable.
Concretament, s’han realitzat 4 tallers d’avaluació de la idea emprenedora, dos al Institut La Miquela de Bescanó i dos al Institut Vilablareix, on han participat un total de 65 alumnes, de diferents cursos 3r ESO, 1r Batxillerat i 2n Batxillerat.
  • Institut Vilablareix: 04/04 (3r ESO) i 18/04 (1r batxillerat)
  • Institut La Miquela de Bescanó: 04/04 (2n batxillerat) i 06/04 (1r batxillerat)
Els tallers estan destinats a alumnes de Batxillerat, independentment de l’opció curricular que estiguin cursant, i formació professional. Aquests tenen com a objectiu fomentar l’esperit emprenedor entre els joves, a través d’activitats didàctiques i que potencien la participació i el treball en grup. Aquestes accions estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Des del Consell Comarcal es valora molt positivament la realització d’aquesta acció. Alhora el retorn que s’ha tingut dels alumnes participants al taller ha sigut molt elevada, puntant-los amb un 8,8 sobre 10.

Nota publicada, dijous 20 d’abril de 2017