Select Page
Ja podeu consultar la informació relativa al procés selectiu per proveir un lloc de treball d’un/a d’orientador/a tutor/a del programa “Girona, territori Integral” adscrit a l’Àrea de Promoció Econòmica amb caràcter laboral temporal a temps complet amb règim d’obra o servei determinat.

Nota publicada, dijous 20 d’abril de 2017