Select Page

Ja podeu consultar relació provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu convocat per a la provisió en propietat mitjançant promoció interna d’una plaça de tècnic superior en medi ambient (subgrup A1) vacant a la plantilla de personal laboral del Consell Comarcal del Gironès

 
 Nota publicada, dimarts 23 de maig de 2017