Select Page

Avui, dimecres 21 de juny, a les 7 de la tarda ha tingut lloc la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès.

En la relació als dictàmens de la comissió informativa de serveis propis hi ha hagut una aprovació inicial de la modificació de diferents preus públics.

Pel que fa a la comissió informativa de cooperació municipal s’ha aprovat el text del conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Salt en matèria de promoció turística 2017, la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 28 d’abril de 2017, i a l’aprovació del text del conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Girona en matèria de promoció, difusió i informació turística,

la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 7 de juny de 2017, a l’acceptació de la delegació de l’exercici de les competències municipals de contractació, execució i direcció de l’obra titulada “Construcció d’una nova captació d’aigua a l’abastament de Viladasens” de l’Ajuntament de Viladasens i d’aprovació del text del conveni respectiu, la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 26 de maig de 2017, i a l’aprovació de la sol•licitud de subvenció per a l’any 2017 destinada a la implantació de deixalleries de tractament de residus municipals segons Resolució TES/676/2017, la sol•licitud de subvenció per a l’any 2017 destinada al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, segons la Resolució TES/860/2017, la sol•licitud de subvenció per a l’any 2017 destinada a projectes de prevenció de residus municipals i preparació per a la reutilització, segons la resolució TES/790/2017 i, finalment l’aprovació del text del conveni de col•laboració entre: 1) el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sarrià de Ter per al funcionament d’un punt d’informació local d’habitatge  2) el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Bescanó per al funcionament d’un punt d’informació local d’habitatge 3) el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sant Gregori per al funcionament d’un punt d’informació local d’habitatge.
Els dictàmens de la comissió informativa de cultura aprovats han estat la ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 24 de maig de 2017, i aprovació de conveni de col•laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès  en el marc dels “programes integrals” i, la ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 12 de gener de 2017, i aprovació de conveni de col•laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en el marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.
En relació a les mocions, s’ha deixat sobre la taula la moció amb relació als embargaments que l’Agència Estatal d’Administració Tributària practica contra les ajudes socials i les beques menjadori, s’ha aprovat la de rebuig a la línia elèctrica d’alta tensió Juià – la Farga 3 (Medinyà).
Notificar que no hi ha hagut dictàmens i mocions urgència. Finalment s’ha efectuat la renúncia al càrrec de conseller comarcal del  Sr. Isidre Alis i Meya, del Sr. Oriol Pellicer i Sabrià i del Sr. Pere Cabarrocas i Sitjes.
Nota publicada, dimecres 21 de juny de 2017