Select Page

Nom
Cognom
Cognom
Resultat
Isidre
Noguer
Cornellà
NO APTE
Anna
Paredes
Fernández
NO PRESENTADA
Francisca
Navas
Rivera
NO APTA
Jordi
Bona
Masjoan
APTE
Helena
Casitas
Jara
APTA
Maria Jesús
Pineda
Olmos
NO PRESENTADA
Rosa Ana
Comas
Cejas
NO PRESENTADA
Roger
Obon
Lleonart
APTE
Els aspirants aptes hauran de personar-se el propvinent 17 d’octubre de 2017, a les 9.00 h del matí a la seu del Consell Comarcal del Gironès per dur a terme les proves selectives: exercicis teòric, pràctic i entrevista. Els aspirants hauran de presentar-se amb el DNI, el qual podrà ser sol·licitat en qualsevol moment de les proves.
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS