Amb la tecnologia de Blogger.

Resultat dels aspirants que han realitzat la prova de coneixement suficient de la llengua catalana de les proves selectives per a la contractació laboral temporal mitjançant contracte de relleu d'un auxiliar administratiu del Consell Comarcal del Gironès i constitució d’una borsa de treball d'auxiliar administratiu


Nom
Cognom
Cognom
Resultat
Isidre
Noguer
Cornellà
NO APTE
Anna
Paredes
Fernández
NO PRESENTADA
Francisca
Navas
Rivera
NO APTA
Jordi
Bona
Masjoan
APTE
Helena
Casitas
Jara
APTA
Maria Jesús
Pineda
Olmos
NO PRESENTADA
Rosa Ana
Comas
Cejas
NO PRESENTADA
Roger
Obon
Lleonart
APTE


Els aspirants aptes hauran de personar-se el propvinent 17 d'octubre de 2017, a les 9.00 h del matí a la seu del Consell Comarcal del Gironès per dur a terme les proves selectives: exercicis teòric, pràctic i entrevista. Els aspirants hauran de presentar-se amb el DNI, el qual podrà ser sol·licitat en qualsevol moment de les proves.

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262