Select Page

Amb el lema “Ajuda a fer realitat el somni de tenir un habitatge“, l’Oficina Comarcal d’habitatge del  Consell Comarcal del Gironès posa a disposició dels ajuntaments de la comarca la possibilitat de la formació de la borsa d’habitatge de lloguer.

Díptic de la borsa d’habitatges de lloguer, clica aquí per descarregar-lo

Amb un triple objectiu: d’una banda, fomentar que els propietaris que disposen d’habitatges desocupats els ofereixin en règim de lloguer; de l’altra, facilitar l’accés a un habitatge a aquells col•lectius que tenen més dificultats i finalment, ajudar els propietaris en la tramitació de subvencions i ajuts per a la rehabilitació del seu habitatge o edifici. Tots aquests serveis són gratuïts.

L’Oficina Comarcal d’habitatge ofereix un servei de mediació entre persones propietàries d’habitatges buits i persones que cerquen habitatge a preus assequibles.

Per una banda, els requisits que han de complir els llogaters per inscriure’s a la borsa d’habitatges són: ser major d’edat, acreditar ingressos suficients per pagar el lloguer (el lloguer que es considera que es pot pagar no ha de superar el 42% dels ingressos de la unitat de convivència), estar inscrit al registre de sol•licitants de pisos de protecció oficial i, finalment, no tenir pis en propietat.

Afegir que els avantatges pels llogaters són: possibilitat de llogar un habitatge en bon estat a un preu més assequible que els del mercat lliure (normalment, el preu és un 30% inferior i amb un màxim de 450 €/mes), informació i assessorament gratuït i personalitzat, redacció del contracte de lloguer, despeses de comunitat i IBI a càrrec del propietari, possibilitat d’accedir a ajuts de lloguer i mediació en cas de possibles conflictes.

Per altra banda, la document necessària per incloure l’habitatge a la borsa de lloguer són tenir: cèdul•la  d’habitabilitat, últim rebut de l’IBI i de la comunitat de propietaris, certificat d’eficiència energètica (en cas de no disposar-ne, la Borsa en gestionarà l’obtenció) i  escriptura de la propietat. Puntualitzar que l’habitatge pot ser amb mobles o sense.

Indicar que els avantatges per al propietari de l’habitatge són:  tenir un servei d’informació i assessorament gratuït,  cercar un bon llogater (es garanteix el cobrament del lloguer així com el bon ús i conservació de l’habitatge), elaborar el contracte de lloguer, gestionar el canvi de titularitat dels subministraments bàsics de l’habitatge, contractar l’assegurança de defensa jurídica i de multirisc i de l’aval lloguer sense cost per al propietari (l’aval lloguer garanteix el cobrament del lloguer fins a un màxim de 6 mesos) i  fer seguiment i mediació i solucionar possibles incidències.

Totes aquelles persones que hi estiguin interessades en formar part de la borsa de lloguer (tant propietaris com inquilins) poden posar-se en contacte amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Consell Comarcal del Gironès habitatge@girones.cat o al 972 213 262 o als punts d’informació de Llagostera, Cassà de la Selva, Celrà, Sant Gregori, Bescanó i Sarrià de Ter.

Nota publicada, dijous 9 de novembre de 2017