Select Page
http://extra.girones.cat/girones/doc/consell/Pressupost/Pressupost_2018.pdf

Es presenta per a la seva aprovació el pressupost consolidat del Consell Comarcal del Gironès per import de 23.282.716,02 € que representa un increment del 35,37 % respecte al de 2017. Aquest pressupost inclou el pressupost del propi Consell Comarcal per import de 18.053.977,34 €, amb un increment del 9,12 % respecte 2017 i el pressupost de l’Escola de Música del Gironès per import de 693.979,28 €, que representa una disminució del 6,65 % respecte al de 2017. D’acord amb el mandat de la Llei 27/2013, LRSAL, s’ha incorporat al pressupost del Consell, el pressupost del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt que importa un total de 4.534.759,40 €.

Nota publicada, dijous 21 de desembre de 2017