Select Page

Ja podeu consultar les bases específiques que han de regir les proves selectives per a la contractació d’un enginyer tècnic industrial que s’adscriurà a l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès amb caràcter laboral temporal a temps complet.

Termini de finalització: dilluns, 29 de gener de 2018 (inclòs).


Nota publicada, dimarts 16 de gener de 2018