Select Page
Durant el mes de gener  s’ha començat el treball de camp del projecte de Diagnosi i mapeig de les activitats econòmiques i identificació de naus i solars disponibles presents als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de l’Àrea Urbana sud-oest del Gironès, que inclou els municipis d’Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Sant Gregori i Vilablareix.

El projecte té com a objectiu elaborar un cens d’empreses i identificar la disponibilitat de naus i solars amb la voluntat de fer un diagnòstic del teixit productiu present als municipis i alhora, poder conèixer les seves necessitats per tal d’apropar-nos a la realitat del territori.

Per a l’execució del projecte, el Consell Comarcal del Gironès ha signat un conveni de col•laboració educativa amb la Universitat de Girona que permetrà realitzar el treball de camp amb una persona en pràctiques, estudiant del grau de Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient.

Cronograma d’execució

 

Es considera aquest projecte una gran oportunitat per ajudar a iniciar el treball en la identificació de sinergies entre els municipis i les empreses, així com en les possibilitats de desenvolupar accions concretes en els PAE de l’Àrea.
Des del Consell Comarcal s’aposta per la col•laboració directa amb tots els municipis amb l’objectiu d’establir relacions que afavoreixin la millora de l’ocupació, l’establiment d’empreses i l’impuls dels PAE localitzats al territori.

Nota publicada, divendres 26 de gener de 2018