Select Page
El Gironès disposarà, aquest any, d’un nou pla estratègic de la comarca. L’empresa U-trans, especialitzada en la redacció de plans estratègics, ha iniciat aquest projecte que es durà  a terme aquest 2018. La voluntat  és obtenir una estratègia de desenvolupament territorial pròpia que determini una visió territorial conjunta del Gironès a través de la suma de les percepcions dels diferents agents territorials implicats en els processos de desenvolupament econòmic local d’aquesta comarca, definint a través d’aquesta visió un marc d’actuació al territori en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local.

Mitjançant el Pla Estratègic és vol aprofundir en les relacions de cooperació i col•laboració entre les administracions locals presents al territori i diferents els agents econòmics, contribuir al desenvolupament dels recursos endògens a través d’una estratègia compartida pels agents més significatius presents en el territori, proposar un pla operatiu, fomentar i diversificar l’activitat econòmica del territori de la comarca, a més de motivar l’autoconeixement i la sensibilització envers el territori des d’una vessant turística.
L’objectiu general del pla és aprofundir en els sectors econòmics amb especial rellevància al territori, com per exemple el turisme, el medi ambient, els serveis socials, entre d’altres; a fi de determinar un seguit de línies estratègiques que permetin perfilar programes i projectes i accions concretes amb potencial impacte sobre el teixit econòmic local i d’ocupació. L’exposició destaca que el pla fixarà aquestes línies estratègiques en millorar l’ocupació, el funcionament del mercat laboral, l’accés del finançament de les empreses, la promoció de l’emprenedoria, impulsar la transició cap a una econòmica eficient i, també, la modernització i simplificació  de l’administració
 
Més enllà de la visió general, el projecte vol incidir en altres objectius específics, com ara l’aprofundiment en les relacions de cooperació i col•laboració entre les administracions locals i els agents econòmics; localització de jaciments d’ocupació i els sectors amb potencial creació d’ocupació que afavoreixen el desenvolupament econòmic local; desenvolupament de recursos endògens a través d’una estratègia compartida i, finalment, proposar un seguit d’accions que afavoreixen l’emprenedoria innovadora, entre altres.
 
Segons Toni Vidal, Consell Comarcal de Promoció Econòmica, “la redacció d’aquest pla és necessària si volem emprendre accions concretes que beneficien les nostres empreses, els emprenedors i els municipis de la comarca. Tindrem una eina important que ens marca el present i ens situarà en el futur més pròxim“.
Nota publicada, dijous 1 de febrer de 2018