Select Page
Ja podeu consultar les bases específiques que han de regir les proves selectives per a la contractació d’un/a arxiver/a que s’adscriurà als serveis administratius amb caràcter laboral temporal a temps parcial (20 h/setmana)
Termini de finalització: dilluns, 26 de febrer de 2018 (inclòs).


Nota publicada, dimarts 6 de febrer de 2018