Select Page
Avui, dimecres 21 de febrer, a les 7 de la tarda ha tingut lloc la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès.
En la relació als dictàmens de la comissió informativa de serveis propis hi ha hagut l’aprovació de la modificació de les bases específiques reguladores de subvencions adreçades als ajuntaments de la comarca del Gironès per al foment de projectes i activitats culturals i de promoció econòmica dels municipis de la comarca.  També s’ha aprovat definitivament el Pressupost, Bases d’execució, Plantilla de personal i Relació de llocs de treball per a l’any 2018 i, hi ha hagut l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica al Consell Comarcal del Gironès.

Pel que fa als dictàmens de la comissió informativa de cooperació municipal s’ha aprovat la modificació dels estatuts del Consorci del Ter i l’aprovació de l’informe favorable de la sol•licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena corresponent a la constitució de l’agrupació dels ajuntaments de les Planes d’Hostoles, de Susqueda i de Sant Martí de Llémena als efectes de sostenir en comú el lloc de secretaria intervenció.
En relació als dictàmens de la comissió informativa de cultura es proposa l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN-GIRONA (Sistema d’informació territorial municipal) i la ratificació de la sol•licitud de subvenció del projecte Singular a la Diputació de Girona.
En quant als dictàmens de la comissió informativa de serveis a les persones s’ha aprovat l’adhesió al Pla d’igualtat de gènere del Consorci de Benestar Social Gironès Salt (2018-2019) redactat pel Consorci de Benestar Social Gironès Salt.
Finalment en els dictàmens i mocions d’urgència es presenta la renúncia al càrrec de consellera comarcal formulada per la Sra. Marta Madrenas i Mir.
Nota publicada, dimecres 21 de febrer de 2018