Select Page
El Ple del Consell Comarcal del Gironès, convocat extraordinàriament per tal de tramitar a temps les sol·licituds de beques menjador, ha aprovat avui al migdia per l’aprovació de les bases de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar (AIMS) adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres escolars sufragats amb fons públics de la comarca Gironès per al curs 2018-2019.


Les Bases de la Convocatòria d’AIMS del curs 2018-2019 s’han redactat atenent als criteris comuns tramesos pel Departament d’Ensenyament al conjunt de Consells Comarcals de Catalunya.

Les sol•licituds es podran presentar presencialment o a través de la seu electrònica del Consell Comarcal. 
Els ajuts a atorgar podran ser del 50% o del 100%. Pel proper curs escolar, continua el llindar pels alumnes d’educació especial amb una disminució igual o superior al 60 %. En tot cas, destacar que s’ha mantingut la renda de tall per al càlcul dels llindars de renda. 
Al Gironès, pel curs 2017-2018 s’han presentat i valorat 5.010 sol•licituds. De totes elles, un 83,25% han rebut un ajut garantit del 100% o del 50%, és a dir, 4.171 beques menjador s’han resolt positivament. Aquesta xifra representa un import aproximat de 2.168.859,63 € en beques menjador durant aquest curs.
Nota publicada, dimecres 21 de març de 2018