Select Page
El Consell Comarcal del Gironès i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) van portar a terme una sessió formativa destinada a càrrecs electes de la comarca amb l’objectiu d’aclarir conceptes i conèixer les novetats que incorpora la Llei de Contractes (Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic).

Aquestes sessions pretenen que els electes locals coneguin de forma resumida i bàsica què implica la nova regulació contractual per a l’administració local. La nova Llei de Contractes va entrar en vigor el passat 9 de març i incorpora un nou marc d’actuació, amb noves càrregues administratives, nous procediments i, al mateix temps, marge de decisió per implementar polítiques púbiques dels òrgans de contractació locals.
 
L’ACM, amb la col•laboració dels ens comarcals, realitzarà entre aquest mes de març i abril un total de 42 

sessions per arribar a tot el territori català i a tots ajuntaments, a través dels consells comarcals. Al mateix temps, també s’han realitzat sessions distribuïdes en àmbits geogràfics específiques per a tècnics locals de compres i contractació.

Nota publicada, dimecres 21 de març de 2018