Select Page

Una de les línies estratègiques definides en el pla de treball de l’Agent d’ocupació i desenvolupament local és l’impuls en la concentració territorial. Per aquest motiu, es pretén sumar esforços entre els agents implicats en el projecte i construir un espai a curt, mitjà i llarg termini, que permeti la trobada de tots els agents implicats en la promoció econòmica del territori per impulsar projectes aturats o oblidats, millorar productes existents i crear nous propòsits que responguin a la realitat i a les necessitats de la comarca.

Per això, el Consell Comarcal crea un espai que anomenarem Consell Assessor, un espai de reflexió permanent sobre temes de promoció econòmica amb els objectius següents: afavorir la cooperació i concert entre els agents del territori, potenciar nous projectes conjunts, millorar la qualitat dels propòsits, establir un seguiment de les propostes, detectar les necessitats dels ajuntaments, oferir serveis comuns i d’utilitat per al desenvolupament local de la comarca, informar del seguiment del Pla estratègic del Gironès i fer el seguiment i l’avaluació dels continguts del Pla.