Select Page
Inserció laboral: assessorament, orientació, formació i coordinació en matèria laboral.
Oficina de Consum: supervisió, formació, millora i assessorament en matèria de consum.
Treball i formació: selecció, gestió, execució, avaluació, comunicació i seguiment de subvencions del programa de treball I formació.
Desenvolupament local: emprenedoria, formació, ocupació, prospecció, intermediació, dinamització PAE i comerç de proximitat, Reempresa, Catalunya Emprèn, espais de reflexió per a ajuntaments.
Planificació estratègica: seguiment, avaluació i comunicació del Pla estratègic econòmic i ocupacional del Gironès, gestió del grup impulsor.