Amb la tecnologia de Blogger.

Programa UBICAT al Gironès

El programa Ubicat és un programa innovador propi de la Comunitat Autònoma de Catalunya d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social que es desenvolupa amb el finançament del Ministeri d'Ocupació i Afers Socials.
Les persones destinatàries han de ser persones en situació d'atur, les persones inactives i les persones treballadores , preferentment aquelles que es troben en situació de precarietat laboral.

Per la convocatòria 2017 es donarà preferència als col•lectius amb especials dificultats:
- Persones en situació de risc d'exclusió social.
- Persones en situació d'atur de llarga durada.
- Persones amb baixa qualificació professional.
- Persones treballadores en situació d'atur majors de 45 anys.
- Persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial.
- Persones en tractament de salut mental.
- Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
- Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.
L'actuació consistirà en la realització d'un procés d'acompanyament, assessorament i informació amb l'objectiu que cada persona participant assoleixi un coneixement i desenvolupament de les seves potencialitats i competències amb la finalitat d'aconseguir una presa de decisions adient per a la seva integració personal, educativa, social i , principalment, per a la inserció laboral.
Així, es dissenyarà un full de ruta individualitzat per a cada persona participant que consistirà en un conjunt de sessions per treballar tots aquells aspectes relacionats amb la recerca de feina i incorporació al mercat laboral.
S'atendrà de manera descentralitzada en el territori, a partir del suport i col•laboració de les àrees de promoció econòmica de la comarca del Gironès, exceptuant els municipis de Girona i Salt.
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Afers Socials mitjançant els fons de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació, en el marc del Programa UBICAT”

 

Nota publicada, dimecres 1 de març de 2018

© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262