Amb la tecnologia de Blogger.

Sistema d'Informació Territorial Municipal - Girona (SITMUN)

El Sistema d’Informació Territorial Municipal - Girona (SITMUN) és una eina que permet visualitzar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació cartogràfica disponible, a diferents escales i per a tots els municipis de la demarcació de Girona.

La plataforma SITMUN és de lliure accés per a la ciutadania, que pot consultar des de les dades del cadastre fins al tipus de sòl de la seva parcel•la o la xarxa viària.


Per promoure l’ús del SITMUN entre els ens locals, s’ha creat la Xarxa Local SITMUN - Girona. L’objectiu de la Xarxa és posar a l’abast dels ajuntaments i d’altres ens locals de la demarcació de Girona el Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN), una eina per a la consulta i l’anàlisi de cartografia municipal a través dels serveis següents: 

•    Accés a la plataforma SITMUN, que conté: l’aplicació específica SITMUN (eina SIG amb tecnologia web) i mòduls específics per facilitar la gestió d’informació geogràfica i la generació d’informació geogràfica segons els estàndards establerts per la directiva INSPIRE.

•    Suport en la preparació de cartografia per introduir al SITMUN, amb la finalitat de garantir-ne l’homogeneïtzació.

•    Organització de jornades en l’àmbit de la Xarxa Local SITMUN - Girona. 

•    Formació bàsica per a la utilització de SITMUN. 

S’adreça a ens públics,entitats, empreses, tècnics d’ens locals, càrrecs electes, càrrecs amb responsabilitats de gestió en els àmbits locals i sindicals, empreses, emprenedors, entitats i ciutadania en general. 

Els ens locals tenen la possibilitat de gestionar la informació cartogràfica corresponent al seu àmbit territorial mitjançant l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN-Girona. El Consell Comarcal del Gironès ja està adherit al projecte.

Per sol•licitar aquest servei cal:
•    Adherir-se a la Xarxa Local SITMUN – Girona mitjançant un acord del Ple.
•    Emplenar el formulari d’inscripció i enviar-lo per mitjà de la plataforma EACAT.
Trobareu tota la documentació a l’enllaç següent:
http://www.ddgi.cat/web/servei/1212/sistema-d-informacio-territorial-municipal---girona-sitmun
© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262