Select Page
El 13 d’abril passat es va exposar el seguiment del Pla d’accions de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal. Entre les accions destacables, es va detallar el Consell Escola, un projecte dedicat a fomentar el comerç de proximitat per part dels més petits i incidir-hi des de les escoles de la comarca. 
També es va explicar el nou butlletí digital, que englobarà totes aquelles iniciatives d’interès realitzades al Gironès, amb l’objectiu de millorar la comunicació i establir sinergies a la zona. Un altre treball interessant és l’edició d’un díptic on podrem trobar els serveis que ofereix cada ajuntament relacionats amb la promoció econòmica.

Seguidament es va donar pas a l’empresa de planificació estratègica, que va fer una presentació de la primera part de la diagnosi, la fase d’aterratge. En aquesta fase es van analitzar els resultats obtinguts a l’enquesta enviada a les àrees de promoció econòmica per respondre la pregunta:  “ Qui som i què fem en desenvolupament econòmic local i ocupació?”
Finalment es va donar pas al torn de preguntes, on es va debatre sobre la planificació estratègica a la comarca i l’objectiu comú d’obrir fronteres i treballar en una mateixa línia.