Select Page
Un dels objectius del CPNL és atendre les necessites de formació, assessorament i de gestió lingüística de les empreses per aconseguir l’excel•lència lingüística. Comunicar amb eficàcia i amb qualitat és un valor afegit per a qualsevol organització.
Què us podem oferir?
Formació a mida: cursos de comunicació escrita, cursos de comunicació oral, cursos específics per a sectors professionals, cursos generals. Modalitats presencials, semipresencials i a distància. Certificats homologats. Cursos bonificables.

Auditoria lingüística: procés que té com a objectiu detectar les mancances comunicatives d’una organització en una o més llengües i implementar mesures  per solucionar aquests dèficits. 

Consultoria lingüística: assessorament personalitzat, Voluntariat per la llengua, assessorament legal, assessorament en selecció de personal, sessions formatives.
Traducció i correcció de textos: pàgines web, memòries, informes, catàlegs…
Podeu fer les vostres consultes personalment (carrer Riera de Mus, 1A, de Girona), per telèfon (972 21 32 62) o per correu electrònic (girones@cpnl.cat).
Per a més informació: www.cpnl.cat/empresa