Select Page
Aquest dijous, 21 de juny, al la seu del Consell Comarcal del Gironès s’ha portat a terme la primera reunió del Grup Impulsor per contribuir al Pla estratègic del Gironès, en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i d’ocupació a la comarca.
Des del Consell, juntament amb l’empresa UTRANS s’està treballant perquè els ajuntament pugin aportar experiències, marcar el camí a seguir, avaluar el seguiment i millorar-ne la comunicació, entre d’altres factors.

La reunió del grup impulsor consisteix en una trobada d’experts  i expertes de treball que col•laborin amb el seguiment  del pla estratègic, aportant idees, coneixement i criteri de decisió; formant part del Grup Impulsor del Pla Estratègic del Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació.
Fòrum de debat, tasques de contrast, validació de les dades qualitatives i quantitatives, impuls de les preinscripcions al pla estratègic, aportació de noves idees, col•laboracions amb les empreses i aportacions de dades són uns dels objectius de treball d’aquest grup.
La voluntat és donar suport a les empreses durant tot el procés i la participació activa en les diferents activitats programades, així com la implementació dels resultats obtinguts.
Segons Toni Vidal, conseller comarcal del promoció econòmica, “estem posant les bases per tal de permetre un desenvolupament competitiu de la nostra comarca, aprofitant els seus punts forts per poder definir quines han d’ésser les línies estratègiques de futur ”. Vidal ha afegit que “un dels punts clau és el seguiment i l’avaluació dels continguts del Pla d’acció programat que permetrà obtenir criteris de decisió per la creació de futures taules de treball entre sector públic i privat”. 

Nota publicada, divendres 22 de juny de 2018