Amb la tecnologia de Blogger.

Transport Escolar Col.lectiu (TEC)

TEC Curs 2018/2019El servei de Transport Escolar Col·lectiu a la comarca suposa la contractació de 53 autobusos que faciliten el transport escolar a més de 2.250 alumnes de primària, secundària i educació especial a la comarca del Gironès.
► Inscripció/Renovació on-line

► Normativa de funcionament TEC 18/19Les inscripcions poden quedar en Llista d'espera fins a la confirmació de plaça vacant.

Altra documentació:

NOTES INFORMATIVES

Rutes i Horaris

Els horaris que figuren a cada ruta són els que ha de respectar el conductor per a poder continuar la ruta. L'autobús podrà sortir de la parada a l'hora indicada sense obligació d'esperar alumnat que no estigui a la parada.

Per tant, recordem que heu d'estar a la parada entre 3 i 5 minuts abans de l'horari especificat. Si per l'edat del menor, cal ser recollit a la tarda pels tutors o altres persones autoritzades, caldrà arribar entre 3 i 5 minuts abans a la parada.


INFORMACIÓ DE LES RUTES PER CENTRE ESCOLAR

A títol orientatiu, es podrà consultar les rutes i horaris de transport escolar que s’estan prestant en el curs actual, sens perjudici de les modificacions que resultin necessàries.

Als usuaris del servei de Transport Escolar se'ls podrà demanar algun document per a la seva identificació i hauran de respectar les indicacions de conductor i acompanyant, al igual que respectar a la resta de companys i mantenint l'equipament del vehicle en bones condicions. La direcció del centre podrà prendre les mesures disciplinàries que tingui aprovades al respecte.Es pot retardar el servei per motius aliens (ex. accident o tall a la carretera) que poden afectar al servei. Si el retard fos diari i continuat, caldrà informar-ho a la direcció del centre qui ho trametrà al Consell Comarcal i estudiarà la modificació horària corresponent.

Els canvis a una ruta (horaris, parades...) han d'estar autoritzats pel Consell Comarcal.

Reglament

El Decret 161/1996 de 14 de maig, regula el transport escolar per facilitar el desplaçament de l’alumnat en educació secundària obligatòria. El Consell Comarcal del Gironès té assumida la delegació d’aquesta competència a la comarca.


© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262