Select Page
El 4 de juliol es va celebrar el tercer Consell Assessor, en el qual s’han exposat els principals projectes de l’Àrea de Promoció Econòmica del Gironès. El primer ha estat el programa Treball i formació, s’han tractat els punts forts i els punts febles del projecte i s’han establert protocols a seguir. A continuació, s’ha fet el seguiment del pla d’accions de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal. 

Entre les accions a destacar, s’ha detallat el Consell Escola, un projecte dedicat a fomentar el comerç de proximitat per part dels més petits incidint des de les escoles de la comarca, que es va iniciar el mes de maig a Cassà de la Selva. També s’ha explicat que s’està treballant en el tercer butlletí digital, que engloba totes aquelles iniciatives d’interès realitzades al Gironès, amb l’objectiu de millorar la comunicació i establir sinergies a la zona. 
Seguidament el conseller de Promoció Econòmica, Toni Vidal, ha valorat la part positiva del procés participatiu en l’elaboració del Pla estratègic i el fet que les accions que es portin a terme des del mateix Pla les decideixin els consells assessors, els quals han de tenir continuïtat un cop acabat el projecte. En últim lloc, ha donat pas a l’empresa UTRANS, de planificació estratègica, que ha fet una presentació de la primera part del projecte un cop finalitzada la diagnosi, i ha conclòs amb les intervencions dels assistents, que han realitzat les seves aportacions al Pla estratègic del Gironès.