Select Page

Recordeu que l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor és un servei gratuït a disposició de totes les persones de la comarca, que facilita informació sobre els vostres drets i deures com a persones consumidores i usuàries. El servei es presta amb la col•laboració de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya.


Aquest servei va començar el 2018, amb un augment més que significatiu en volum de reclamacions rebudes i tramitades. Aquesta tendència creixent en nombre de reclamacions iniciades s’ha mantingut al llarg del primer trimestre. Des de l’OCIC, es treballa per mantenir el grau de dedicació de cada expedient, tot i estar gestionant el doble de reclamacions que en aquest període de l’any passat. A continuació, mostrem un petit quadre comparatiu entre els anys 2017 i 2018:
2017
1r SEMESTRE 2017
1r SEMESTRE 2018
1r SEM. 2017 vs 1r SEM. 2018
217
98
206
+53%
170
108
159
+32%
537
329
357
+8%