Select Page

El Centre de Reempresa de Catalunya ha elaborat un petit estudi sobre el perfil de la dona reemprenedora que, a dia d’avui, representa el 44% del total de reempresesd’èxit aconseguides des de l’inici del servei. Pel que fa als milions d’euros en inversió induïda, les dones n’han generat més de 18M, fet que representa el 24% del total de la inversió induïda acumulada.
Pel que fa a l’edat de les dones que reemprenen, un 11,30% tenen menys de 30 anys, mentre que el gruix més gran se situa en les dones que tenen entre 30 i 40 anys, que representen el 33% del total de reempreses d’èxit.

Però, i què reemprenen? Una gran part de les dones reemprenedores han agafat el testimoni d’un negoci del sector comerç (42,5%), mentre que la resta ho ha fet del sector serveis (27,5%) i de l’hostaleria (27,5%). Com a contraposició, només un 2% de les dones que han reemprès ho han fet adquirint una indústria. 
quin preu han pagat? El preu de cessió d’una empresa del sector comerç a una dona ha estat, de mitjana, de 30.600 euros, mentre que les empreses del sector serveis han tingut un preu mitjà de 25.600 euros i les empreses del sector hostaler, 30.000 euros.
Per altra banda, si ens fixem en lloc de procedència, un 71% de les reempreses d’èxit femenines han tingut lloc a la província de Barcelona, un 11% a Lleida i a Girona i un 7% a Tarragona.
Una altra dada interessant d’analitzar és l’estat laboral de les dones, ja que un 40% de les que han reemprès un negoci estaven desocupades, mentre que el 57% estaven en actiu en el moment de l’adquisició d’una  empresa.  
Des de Reempresa també han fet un estudi del perfil cedent de la dona. En aquest sentit destaquen que un 30% de les dones cedents tenen més de 60 anys, mentre que un 24,5% en tenen entre 50 i 60. Pel que fa als motius pels quals les dones empresàries cedeixen la seva empresa, destaquen els motius de jubilació, que representen un 25,5% del total; els motius personals, que representen un 15%; per canvi de professió, que en són un 13%, i per motius de salut, que representa el 10% del total.