Select Page

El desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ha comportat l’aparició d’un nou entorn anomenat societat de la informació i del coneixement. També el procés que ha comportat la liberalització del sector de les telecomunicacions tant pel que fa a les xarxes com als serveis de comunicacions electrònics ha suposat que àmplies capes de la població gaudeixin dels esmentats serveis que conformen uns nous canals de relació entre la ciutadania, les empreses i les administracions. En aquest sentit, el paper dels poders públics es cabdal en la promoció del desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement, garantint els drets de la ciutadania i la cohesió social.


Nota publicada, dijous 19 de juliol de 2018