Amb la tecnologia de Blogger.

Primera reunió del Grup Impulsor per contribuir al Pla estratègic del Gironès

El dijous 21 de juny, a la seu del Consell Comarcal del Gironès, es va portar a terme la primera reunió del Grup Impulsor per contribuir al Pla estratègic del Gironès, en l'àmbit del desenvolupament econòmic local i d'ocupació a la comarca.

Des del Consell, juntament amb l’empresa UTRANS, s’està treballant perquè els ajuntaments puguin aportar experiències, marcar el camí a seguir, avaluar-ne el seguiment i millorar-ne la comunicació, entre d’altres factors.


La reunió del Grup Impulsor del Pla estratègic del desenvolupament econòmic local i l’ocupació consisteix en una trobada dels experts i expertes de treball que en formen part i que col•laboren en el seguiment  del Pla estratègic, aportant idees, coneixement i criteri de decisió.

Establir un fòrum de debat, fer tasques de contrast, validar les dades qualitatives i quantitatives, impulsar les preinscripcions al Pla estratègic, aportar noves idees, col•laborar amb les empreses i aportar dades són alguns dels objectius de treball d’aquest grup.

La voluntat és donar suport a les empreses durant tot el procés, participar activament en les diferents activitats programades i implementar els resultats obtinguts.

Segons Toni Vidal, conseller comarcal del Promoció Econòmica, “estem posant les bases per tal de permetre un desenvolupament competitiu de la nostra comarca, i aprofitar els seus punts forts per poder definir quines han d'ésser les línies estratègiques de futur”. Vidal ha afegit que “un dels punts clau és el seguiment i l’avaluació dels continguts del Pla d’acció programat, que permetrà obtenir criteris de decisió per a la creació de futures taules de treball entre sector públic i privat”. 

© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262