Select Page
Us informem que amb la finalitat de millorar les prestacions de promoció econòmica i poder oferir-vos més serveis i incrementar-ne la qualitat ens trobareu al primer pis de Sarrià 221, el nou espai de Desenvolupament econòmic local del Consell Comarcal, situat a l’antic centre de visitants de Sarrià de Ter.
 
Al mateix edifici a la planta baixa hi trobareu el Punt d’informació juvenil del Consell Comarcal del Gironès i l’Ateneu cooperatiu de les Terres Gironines.

Nota publicada, divendres 2 1de setembre de 2018