Amb la tecnologia de Blogger.

Àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal es contribueix al desenvolupament econòmic de millora de la comarca, millorant i elaborant projectes d’ocupació, de competitivitat de l’economia social, fomentant la cohesió social i l’igualtat d’oportunitats. Treballant per millorar l’ocupació de les persones, impulsant l’emprenedoria, formant i dinamitzant el teixit empresarial de la zona, fomentant mesures de planificació, coordinació, cooperació...
 
L’objectiu principal de l’àrea és contribuir al desenvolupament socioeconòmic i ocupacional de la comarca a través de la creació de serveis, programes i projectes diversos de dinamització ocupacional i econòmica per les poblacions del Gironès participants en el desenvolupament local de la comarca, per elaborar, anticipar-se i adaptar-se a les continues transformacions que es produeixen en el món del treball, de l’economia, la dinamització i el desenvolupament local establint com a funcions principals de l’àrea les següents.


Orientació i inserció laboral - Espai Feina:
•    Dissenyar i coordinar projectes d’inserció laboral i foment de l’ocupació a nivell comarcal
•    Assessorar i donar suport tècnic en el seu àmbit, a les poblacions que així ho requereixin
•    Orientació laboral i foment a l’ocupació
•    Oferir serveis d’intermediació laboral
•    Coordinar l’oferta i la demanda laboral
•    Orientar en matèria laboral i de forma personalitzada a les persones, treballant amb elles per millorar aspectes actitudinals, curriculars, tècnics, legals i estratègics en matèria de recerca de feina, atenent a les especificitats dels diferents públics
•    Establir polítiques de formació i ocupació
•    Gestionar, coordinar i participar als programes d’orientació de l’àrea

Treball i formació:
•    Selecció, gestió, execució, avaluació, comunicació i seguiment de subvencions destinades a la contractació i formació de persones en situació d'atur en el marc del programa Treball i Formació d'acord amb quatre línies de subvenció: PANP, persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys, PRMI, persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, DONA, dones en situació d’atur,COOR, accions de coordinació i suport tècnic. Programes dirigits a tota la comarca.
Desenvolupament local:
•    Reconèixer, detectar i investigar les necessitats i possibilitats de desenvolupament econòmic dels municipis del Gironès
•    Promocionar, difondre i estimular, en cooperació amb altres agents, programes i mesures que afavoreixin la promoció econòmica i la dinamització empresarial, cercant
un creixement econòmic sostenible
•     Contribuir a la millora de l’ocupabilitat a través de la formació i l’assessorament
•    Promoure la cultura emprenedora i el sorgiment i consolidació d'iniciatives empresarials a través de programes com el Reempresa o el Catalunya Emprèn
•    Dinamitzar l'emprenedoria en l'àmbit de l'economia social i cooperativa, Ateneu cooperatiu de les Terres Gironines
•    Donar suport al comerç de proximitat, en la seva modernització i consolidació empresarial i dinamitzar els eixos comercials de les
poblacions del Gironès, potenciant l’Associacionisme i la gestió dels espais urbans
•    La promoció i dinamització de polígons d’activitat econòmica (PAE) al Gironès
•    Suport als projectes SITMUN i INVEST
•    Elaboració de censos empresarials i posicionar-los a la plataforma d’Instamaps
•    Establir politiques de formació i ocupació
•    Reforçar la cooperació entre administracions i sumar esforços amb els agents implicats en el projecte de desenvolupament local
•    Avaluar les necessitats dels serveis de promoció econòmica de la comarca
•    Informació, comunicació, gestió i seguiment de subvencions
•    Constitució de Consells de treball i espais de reflexió dirigits a Ajuntaments  i al teixit empresarial
•    Planificació estratègica: avaluació, seguiment i comunicació
© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262