Select Page
El ple ordinari del Consell Comarcal del Gironès d’aquest mes d’octubre ha aprovat per unanimitat el conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per facilitar l’accés dels infants derivats dels Serveis Socials Municipals als menjadors escolars, mitjançant ajuts econòmics extraordinaris, durant el curs 2018/2019.
L’objectiu d’aquest conveni és l’establiment de les condicions per permetre l’accés al menjador escolar de l’alumnat de les escoles públiques de Girona -derivat pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona quan valorin una situació de dèficit o mancança alimentària. L’Ajuntament de Girona, a tal efecte, concedirà ajuts econòmics extraordinaris a les famílies per facilitar l’accés d’aquests infants als menjadors escolars. 

Per altra banda, el Ple també ha aprovat el Pla de treball de l’AODL del Gironès 2018-2019 per al Foment del desenvolupament econòmic i de l’ocupació del Gironès. D’aquesta manera vol potenciar i consolidar projectes   que   afavoreixin   la   dinamització   social   i econòmica de la comarca. Aquest pla permet guiar tècnicament els ajuntaments en el desenvolupament local ajudant-los a dinamitzar,  promoure  i executar polítiques i programes que afavoreixin la promoció econòmica del municipi.
Finalment, tots els grups han aprovat l’informe d’execució del projecte de pròrroga del Programa UBICAT, amb la finalitat de dur a terme actuacions d’orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional. Aquest programa s’adreça a les persones en situació d’atur, persones inactives i les persones treballadores que es troben en una situació de precarietat laboral. 

Nota publicada, dimecres 17 d’octubre de 2018