Select Page

Se sotmet a consulta pública fins al 6 de novembre de 2018 el text íntegre del Reglament de visita i cessió d’ús de l’edifici dels Banys Àrabs de Girona. Si durant el termini de consulta pública no es realitzen aportacions se sotmetrà l’expedient a informació pública.


Nota publicada, divendres 19 d’octubre de 2018