Select Page
El 2018 segueix amb la tendència creixent en relació al número de reclamacions rebudes i tramitatdes per part de l’OCIC del Gironès. Seguim treballant per tractar amb la major qualitat possible els expedients que gestionem. A continuació, mostrem dades relatives al tancament del 3r trimestre del 2018
Consultes= 370
Reclamacions iniciades= 319
Mediacions= 231