Select Page

Aquest programa ofereix subvencionar contractes de treball en pràctiques durant un període de sis mesos a jornada completa, a ajuntaments de Catalunya, consells comarcals de Catalunya, i entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball.

D’aquesta manera, el programa facilita que joves menors de 30 anys a l’atur puguin dur a terme un període de pràctiques laborals.
El Consell Comarcal ha sol•licitat participar-hi contractant tres joves amb els perfils següents:
Perfil administratiu
Perfil tècnic per a suport informàtic
Perfil tècnic per a suport de sistemes de geolocalització

El programa de contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya te l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

En l’edició 2018-2019 el Consell Comarcal del Gironès ha realitzat tres contractacions de sis mesos de durada dins aquest programa.

Ordre 115/2018, 12 de juliol