Amb la tecnologia de Blogger.

El Ple del Consell Comarcal del Gironès prioritza els temes socials

El ple ordinari del Consell Comarcal del Gironès d’aquest mes d’octubre ha aprovat per unanimitat el conveni de col•laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per facilitar l'accés dels infants derivats dels Serveis Socials Municipals als menjadors escolars, mitjançant ajuts econòmics extraordinaris, durant el curs 2018/2019.

L’objectiu d’aquest conveni és l’establiment de les condicions per permetre l’accés al menjador escolar de l’alumnat de les escoles públiques de Girona -derivat pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona quan valorin una situació de dèficit o mancança alimentària. L’Ajuntament de Girona, a tal efecte, concedirà ajuts econòmics extraordinaris a les famílies per facilitar l’accés d’aquests infants als menjadors escolars. 


Per altra banda, el Ple també ha aprovat el Pla de treball de l'AODL del Gironès 2018-2019 per al Foment del desenvolupament econòmic i de l'ocupació del Gironès. D’aquesta manera vol potenciar i consolidar projectes   que   afavoreixin   la   dinamització   social   i econòmica de la comarca. Aquest pla permet guiar tècnicament els ajuntaments en el desenvolupament local ajudant-los a dinamitzar,  promoure  i executar polítiques i programes que afavoreixin la promoció econòmica del municipi.

Finalment, tots els grups han aprovat l'informe d'execució del projecte de pròrroga del Programa UBICAT, amb la finalitat de dur a terme actuacions d’orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional. Aquest programa s’adreça a les persones en situació d’atur, persones inactives i les persones treballadores que es troben en una situació de precarietat laboral. 

Nota publicada, dimecres 17 d'octubre de 2018

© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262