Amb la tecnologia de Blogger.

Ajuts Individuals de Desplaçament (AIDs)Atorgament d’Ajuts Individuals de Desplaçament (AIDs) als alumnes escolaritzats en centres escolars de primària, secundaria obligatòria i d’educació especial per al curs 2018-2019.

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’Ajuts Individuals de Desplaçament als alumnes escolaritzats en centres escolars de primària, secundaria obligatòria i d’educació especial, d’acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, en especial el seu article 8è. 


Termini de presentació de sol·licituds:  16 de gener de 2019

Els centres escolars han de presentar les sol·licituds rebudes al Consell Comarcal com a màxim a data 16 de gener de 2019, per tant les famílies han d'haver presentat les sol·licituds signades abans d'aquesta data o podran quedar denegades per presentació fora de termini.

Instruccions per a la presentació de sol·licituds:
  
  • Si han rebut un SMS amb el Codi d'usuari, per renovar un ajut del curs 17/18, cal entrar-lo per a carregar les dades existents.
  • Si no es disposa de Codi d'usuari, per ser usuaris nous o no haver rebut l'SMS, es pot carregar un formulari d'inscripció on-line en blanc mitjançant l'opció Alta nova.

  • Una vegada validades les dades es descarregarà automàticament un arxiu PDF amb el model de sol·licitud omplert amb les dades que acaben d'entrar.
  • Aquest model de sol·licitud també es rebrà per correu electrònic com a comprovant que s'ha realitzat correctament el pas de validar les dades personals.

  • El model de sol·licitud omplert l'han d'imprimir, signar i fer segellar per l'entitat bancària (si s'escau), i presentar-lo al centre escolar.
 Entrar les dades al formulari on-line no implica el tràmit de la sol·licitud, 
aquesta s'ha d'imprimir, signar i presentar-la al centre escolar.  • Annex Centres      (a omplir només pels centres escolars) 
© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262