Select Page
El Ple del Consell Comarcal del Gironès del 20 de març de 2019 ha aprovat el Pla Estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i d’ocupació de la comarca del Gironès. El document aprovat per unanimitat al Ple Comarcal recull les línies estratègiques i objectius de la comarca fins el 2025.
El Pla Estratègic ha estat elaborat de manera conjunta amb els ajuntaments de la comarca i diversos agents econòmics i socials del Gironès.
A partir d’una diagnosi prèvia, s’han realitzat diverses reunions, fins elaborar una carta programa amb 57 actuacions que es divideixen en cinc grans àmbits: Fem Equip, Economies Clau, Gironès Dinàmic, Gironès en xarxa i Terra de Fires.
Aquest conjunt d’accions i actuacions es consideren necessàries per complir els objectius de desenvolupament del Gironès que també defineix el document. 
El pla pretén augmentar la qualitat de vida dels ciutadans de la comarca a partir de l’autoconeixement, impulsant una economia dinàmica en la que treballin persones amb residència a tota la comarca. També promou polítiques que posin en valor l’emprenedoria, millorant els serveis públics i l’atenció a les persones i, fent del Gironès un terra d’oportunitats que destaqui per la qualitat del coneixement i el desenvolupament del mateix.

Fase I: L’aterratge

Fase II: La diagnosi

Pla estratègic 2025