Amb la tecnologia de Blogger.

Pressupost 2019


Es presenta per a la seva aprovació el pressupost consolidat del Consell Comarcal del Gironès per import de 24.147.305,38 € que representa un increment del 3,71 % respecte al de 2018. Aquest pressupost inclou el pressupost del propi Consell Comarcal per import de 18.469.414,38 €, amb un increment del 2,30 % respecte 2018 i el pressupost de l'Escola de Música del Gironès per import de 730.500,00 €, que representa un augment del 5,26 % respecte al de 2018. D'acord amb el mandat de la Llei 27/2013, LRSAL, s'ha incorporat al pressupost del Consell, el pressupost del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt que importa un total de 4.947.391,00 €.


Clica aquí per tenir informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament (en construcció)
© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262