Select Page
L’elaboració del Pla de Prevenció de Residus del Gironès té com a finalitat disposar d’una eina de planificació a mitjà i llarg termini que permeti donar continuïtat al programa de prevenció i un marc de referència a les actuacions que es duen a terme en l’àmbit de la prevenció dels residus.
La missió del Pla de prevenció comarcal és fomentar la reducció de la generació de residus a la comarca del Gironès mitjançant la participació dels diversos actors socials, administracions, empreses, ciutadania i escoles per tal de donar compliment a la normativa vigent en gestió de residus municipals.

Nota publicada, dijous 21 de febrer de 2019