Select Page
Al Consell Comarcal del Gironès li han atorgat, com a entitat coordinadora, el projecte “Gironès, espai singular”, que pretén donar resposta a tots els joves de la comarca inscrits a la Garantia Juvenil per acompanyar-los en el procés d’emancipació, que passa principalment per la seva formació i la seva inserció en el mercat laboral. El fet de ser una comarca relativament petita quant a dimensions i població juvenil i de tenir una tipologia diversa de joves que no treballen ni estudien permet dur a terme aquest projecte.

Amb “Gironès, espai singular” volem sumar els recursos del Consell Comarcal, dels ajuntaments de Girona i Salt i de les entitats del tercer sector: Fundació SER.GI, Associació Astrid i Fundació Ramon Noguera, amb l’objectiu de ser més eficaços i eficients i optimitzar els recursos que tenim, per aconseguir la inserció laboral i/o el retorn al sistema educatiu de 60 joves de la comarca.

La metodologia que es farà servir és la interrelació de las tres tipologies de joves a les quals s’adreça el projecte: joves sense estudis, joves amb estudis mitjans o superiors i joves amb diversitat funcional, perquè entre tots es beneficiïn dels seus coneixements i habilitats. Els joves de nivell 1 faran una formació professionalitzadora en auxiliar de cuina i els joves de nivell 2 i 3, en experts en xarxes socials. Els farem treballar junts per aconseguir difondre el projecte a les xarxes socials, elaborar una pàgina web sobre joves i cuina, difondre una imatge positiva dels joves de la comarca sigui quina sigui la seva tipologia i elaborar tutorials de receptes saludables i econòmiques, entre d’altres.

Nota publicada, divendres 1 de març de 2019