Select Page

Ja podeu consultar les Bases reguladores que han de regir les proves selectives per contractar un/a prospector/a del programa “Gironès, espais singulars” adscrit a l’àrea de promoció econòmica amb caràcter laboral temporal amb règim d’obra i servei determinat

Bases

Nota publicada, divendres 8 de març de 2019