Select Page
Ja podeu consultar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu convocat per contractar un/a prospector/a del programa “Gironès, espais singulars” adscrit a l’àrea de promoció econòmica amb caràcter laboral temporal amb règim d’obra o servei condicionat a les resolucions del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Nota publicada, dimecres 27  març de 2019