Amb la tecnologia de Blogger.

Transport Escolar - Curs 2019/2020

Transport Escolar Col·lectiu - Curs 2019/2020Reglament
El Decret 161/1996 de 14 de maig, regula el transport escolar per facilitar el desplaçament de l’alumnat en educació secundària obligatòria. El Consell Comarcal del Gironès té assumida la delegació d’aquesta competència a la comarca.
Decret de regulació del transport escolar 

NOTES INFORMATIVES:

Rutes i Horaris

A títol orientatiu, es poden consultar les rutes i horaris de transport escolar que s’estan prestant en el curs actual, sens perjudici de les modificacions que resultin necessàries.  (Clicar +informació)
 


Els horaris que figuren a cada ruta són els que ha de respectar el conductor per a poder continuar la ruta. L'autobús podrà sortir de la parada a l'hora indicada sense obligació d'esperar alumnat que no estigui a la parada.

Per tant, recordem que heu d'estar a la parada entre 3 i 5 minuts abans de l'horari especificat. Si per l'edat del menor, cal ser recollit a la tarda pels tutors o altres persones autoritzades, caldrà arribar entre 3 i 5 minuts abans a la parada.

Els canvis a una ruta (horaris, parades...) han d'estar autoritzats pel Consell Comarcal.
 
Als usuaris del servei de Transport Escolar se'ls podrà demanar algun document per a la seva identificació i hauran de respectar les indicacions de conductor i acompanyant, al igual que respectar a la resta de companys i mantenint l'equipament del vehicle en bones condicions. La direcció del centre podrà prendre les mesures disciplinàries que tingui aprovades al respecte.
 
Rutes EE Font de l'Abella

El servei es pot retardar el servei per motius aliens (ex. accident o tall a la carretera) que poden afectar al servei. Si el retard fos diari i continuat, caldrà informar-ho a la direcció del centre qui ho trametrà al Consell Comarcal i estudiarà la modificació horària corresponent.
 
Amb el suport de


 © 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262