Select Page

Ja podeu consultar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per a l’accés a diverses places de l’escala d’administració general/especial de la plantilla de funcionaris del Consell Comarcal del Gironès, en torn de reserva especial.

Denominació lloc de treball
Nombre places
Enllaç
Tècnic superior en administració general (coordinador àrea)
3
Tècnic superior en sostenibilitat (coordinador àrea)
1
Tècnic mitjà en administració general
2
Tècnic mitjà en cultura
1
Tècnic mitjà en joventut
1
Arquitecte tècnic en edificació
1
Administratiu
3
Tècnic auxiliar en habitatge
1
Insertor laboral
1
Auxiliar administratiu
1

Nota publicada, dimecres 15 de maig de 2019