Select Page
Ja podeu consultar les bases generals i específiques per regular els processos selectius per a l’accés a places de l’escala d’administració general/especial de la plantilla de funcionaris i a places de la plantilla de personal laboral, per a l’estabilització de l’ocupació temporal, vacants a la plantilla de personal i formular les vostres sol·licituds a la convocatòria respectiva.

Finalització del termini de la convocatòria: 2 de juliol de 2019

Nota publicada, dimecres 5 juny de 2019