Select Page

Ja podeu consultar l’edicte referent a la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a de gestió en tresoreria, funcionari/a de carrera, subgrup A2, en torn de promoció interna, adscrita a l’Àrea de Comptabilitat i Tresoreria.

Edicte

Nota publicada, dimecres 26 de juny de 2019