Select Page
Ja podeu consultar les bases del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics en medi ambient del Consell Comarcal del Gironès, als efectes d’atendre futures contractacions de caràcter temporal amb durada determinada per a substituir treballadors/es amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir llocs vacants temporalment o per atendre necessitats urgents de contractació d’aquest personal i formular les vostres sol•licituds a la convocatòria respectiva.
Bases
Finalització del termini de la convocatòria: dijous, 11 de juliol de 2019 (inclòs)

Nota publicada, dilluns 1 de juliol de 2019