Select Page
Consulteu les puntuacions finals obtingudes al procés selectiu per al nomenament, amb caràcter temporal, d’un arquitecte, en règim de funcionari interí i per a la constitució d’una borsa de treball adscrit als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Gironès realitzades el 10 de juliol de 2019.

Nota publicada, diumenge 14 de juliol de 2019