Select Page
Consulteu les puntuacions finals obtingudes i prelació dels aspirants al procés selectiu per al nomenament, amb caràcter temporal, d’un arquitecte, en règim de funcionari interí i per a la constitució d’una borsa de treball adscrit als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Gironès realitzades el 16 de juliol de 2019.

Nota publicada, dimecres 17 de juliol de 2019